Utrzymanie obiektu budowlanego w świetle obowiązujących przepisów: kontrole, protokoły, książka obiektu budowlanego

Utrzymanie obiektu budowlanego w świetle obowiązujących przepisów: kontrole, protokoły, książka obiektu budowlanego 

Część teoretyczna

1. Zadania i odpowiedzialność właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.
2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi:

• Plan okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
• Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
• Protokół kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
• Zalecenia, dane wyjściowe do tworzenia planu remontów.

3. Prowadzenie książki obiektu budowlanego – podstawa prawna.
4. Przepisy karne.

Część praktyczna – książka obiektu budowlanego

1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu.
2. Dane identyfikacyjne obiektu.
3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
4. Dane techniczne charakteryzujące obiektu.
5. Plan sytuacyjny obiektu.
6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu.
7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu.
8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu.
9. Dane dotyczące opracowania technicznego.
10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie.
11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej.
12. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu.
13. Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

 

Prowadzący:

Wojciech Bajur - doświadczony pracownik organu nadzoru budowlanego. Specjalista w zakresie interpretacji i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane w procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych. Prowadzi zajęcia praktyczne dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych. Posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Termin:

15 października 2019 r. (wtorek) od godz. 09.00 - 15.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wita Stwosza 7 - Sala 110
40-954 Katowice

Koszt:

250,00 zł /os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

300,00 zł /os. - dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy materiały, poczęstunek oraz zaświadczenie.Polub nas