Ochrona danych osobowych we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych – ostatnie kontrole i kary. Obowiązki zarządców nieruchomości

Szkolenie uwzględnia  problemy: ?

 • sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez  spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków;
 • sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez wspólnoty mieszkaniowe rejestru właścicieli
 • sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych;
 • przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego;
 • przetwarzania danych w związku z rekrutacją
 • systemu identyfikacji i monitoringu odpadów

Szkolenie poprowadzi:

Dariusz Wociór radca prawny – wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Opracowuje statuty i inne dokumenty dla spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck.

Program szkolenia*:

 1. Organizacja ochrony danych osobowych we wspólnocie i  spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Odpowiedzialność w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych
 3. Inspektor Ochrony Danych
 • Ostatnie decyzje PUODO
 • Nowe obowiązki
 • Zasady działania
 • Rejestracja IOD i konsekwencje tego działania
 • Outsourcing funkcji IOD- wady i zalety
 1. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Które dane osobowe można przetwarzać wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa?
 3. Jakie dokumenty może zbierać i przechowywać wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa?
 4. Zasady legalności pozyskiwania danych osobowych
 5. Kiedy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
 6. Zabezpieczenie danych osobowych .
 7. Polityka ochrony danych jako dokument normujący zasady i metody przetwarzania danych osobowych.
 8. Prowadzenie dokumentacji: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie i oświadczenia, rejestr czynności i kategorii przetwarzania danych osobowy
 9. Problemy z opracowaniem umowy o powierzenie danych osobowych na podstawie RODO
 10. Realizacja prawa do informacji członków spółdzielni, osób, którym przysługują prawa do lokali, pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów
 11. Organ ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Schemat czynności kontrolnych
 13. Jakie są prawa, a jakie obowiązki spółdzielni mieszkaniowej w trakcie kontroli.
 14. Udostępnianie dokumentów członkom a ochrona danych osobowych
 15. Rejestr członków, deklaracja członkowska, formularz rejestracyjny i inne kwestionariusze a RODO
 16. Najnowsze wytyczne dotyczące monitoringu wizyjnego
 17. Zasady nagrywania rozmów telefonicznych w spółdzielniach mieszkaniowych
 18. Kary Prezesa UODO
 19. Zdalny odczyt zużycia wody i ciepła a ochrona danych
 20. Dyskusja i podsumowanie.

* Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie powyższych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Termin:

16 października 2020 r. (piątek) od godz. 09.00 - 14.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wita Stwosza 7 - Sala 110 I piętro
40-954 Katowice

 

 Współorganizator szkolenia: 

______________________

Procedury obowiązujące podczas szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice w związku z ogłoszonym stanem epidemii:

Na  szkolenie mogą przyjść tylko osoby zdrowe bez objawów infekcji nie objęte kwarantanną ani nadzorem epidemicznym.

 1. Wskazane jest w domu przed przybyciem zmierzenie temperatury – jeżeli przekracza 37,5OC, nie należy przychodzić na szkolenie.
 2. Na szkolenie proszę zabrać maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (długopis/pióro/ołówek). Przed wejściem do sali szkoleniowych konieczna jest dezynfekcja rąk i zasłonienie nosa i ust.
 3. Podczas wizyty należy zachować procedury bezpieczeństwa zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:
 • dezynfekcja rąk po wejściu do budynku (płyn jest dostępny przy wejściu),
 • zachowania odstępu ok. 1,5-2 m od drugiej osoby,
 • posiadania maseczki
 • podpisania oświadczenia o braku infekcji i ryzyka zarażenia koronawirusem otrzymanego w sali szkoleniowej


Polub nas