Postępowanie teleinformatyczne - KATOWICE

Program szkolenia: 

1. Wszczęcie elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. 

A.Elektroniczny formularz wniosku.
B.Żądanie wpisu do księgi wieczystej,
C.Braki formalne wniosku.
D.Wzmianka o wniosku
E.Podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania drogą elektroniczną.
F.Opłaty sądowe.
G.Bezpieczny podpis elektroniczny.

2.Wgląd do księgi wieczystej. 

3. Zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego

4. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu

A. Forma i treść dokumentu stanowiącego podstawę wpisu.

 

Prowadząca:  

Agnieszka Maziarz  

Doktor nauk prawnych; Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych; autorka wielu publikacji z zakresu ksiąg wieczystych, komentarza do postępowania wieczystoksięgowego. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, sprawdzony wykładowca wielu szkoleń adresowanych do adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, pracowników Urzędów Skarbowych oraz innych grup zawodowych, których dotyczą zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami.

Termin:

30 marca (czwartek) 2017 r. od godz. 09.00-15.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

200,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

250,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

 

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową oraz lunch

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 
oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 
w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.Polub nas