ROZLICZANIE MEDIÓW - CIEPŁA I WODY W SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

21 czerwiec 2017 r., godz. 9.00 – 14.00   

 

 1. Podstawy prawne rozliczeń ciepła i wody
  • Prawo energetyczne
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
  • Ustawa o efektywności energetycznej
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • Prawo budowlane
  • Prawo o miarach
  • Ustawa o systemie zgodności
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 2. Obowiązki w zakresie rozliczeń spółdzielni i wspólnoty
 3. Elementy instalacji wchodzące w skład nieruchomości wspólnej i przynależne do lokali z uwzględnieniem finansowania, montażu i dostępu do urządzeń pomiarowych i ingerencji w instalacje
 4. Warunki prawne pośrednictwa w dostawie ciepła i wody do lokali właścicieli
 5. Odpowiedzialność za opłaty w spółdzielni mieszkaniowej i specyfika rozliczeń
 6. Zasady prawne i finansowe rozliczeń mediów z właścicielami lokali, po zmianie ustawy o własności lokali od 29 sierpnia 2015 roku
 7. Zasady rozliczeń ciepła
 8. Wybór metody rozliczeń ciepła
 9. Monitorowanie zużycia i dostęp mediów do lokalu
 10. Skutki braku odczytu ciepła i wody – różnice
 11. Zasady ustalania odszkodowania
 12. Problemy praktyczne opracowywania regulaminu kosztów zakupu dostawy ciepła i wody

 

Wykładowca:

Dariusz Wociór - radca prawny, wpisany na listęw Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. Znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

 

Koszt kursu:

* dla Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Członków Stowarzyszenia Ekspertów Rynku Nieruchomości, osób posiadających licencje zawodową KIGN 250,00 zł
brutto/od 1 osoby
* dla pozostałych osób niezrzeszonych 300,00 zł
brutto/od 1 osoby

 

Miejsce Kursu:

Krajowa Izba Gospodarki NIeruchomościami
ul. Mariackiej 1 (III piętro - sala szkoleniowa)
41-014 Katowice

 


Polub nas