Jak prawidłowo poprowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej - KATOWICE

PROGRAM SZKOLENIA

I. ZEBRANIE OGÓŁU WŁAŚCICIELI LOKALI – ZWOŁYWANIE, PRZEBIEG, PROBLEMY

 1. Zebranie ogółu właścicieli
 2. Zwołanie zebrania
 3. Porządek obrad
 4. Uczestnicy zebrania
 5. Przebieg zebrania
 6. Absolutorium
 7. Udostępnianie dokumentów

II.    PODEJMOWANIE DECYZJI W DUŻYCH WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH – UCHWAŁY WŁAŚCICIELI

 1. Tryb podejmowania uchwał
 2. Sposób podejmowania uchwał
 3. Większość głosów
 4. Głosowanie „1 na 1”
 5. Indywidualne zbieranie głosów
 6. Informacja o treści podjętych uchwał
 7. Problem głosu wstrzymującego
 8. Przedmiot uchwał wspólnoty
 9. Zaskarżanie uchwał wspólnoty
 10. Brak większości w dużej wspólnocie mieszkaniowej

 

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Natalia Klima - Piotrowska

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości i lokalowym. Prowadzi bloga dla zarządców nieruchomości i właścicieli wspolnotymaleiduze.pl Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Obrońca i pełnomocnik w wielu sprawach sądowych i administracyjnych.

Termin:

14 grudnia (czwartek) 2017 r. od godz. 09.30-14.30

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

250,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

350,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową oraz lunch

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 
oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 
w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.Polub nas