Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych

1.1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

1.2. Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS

1.3. Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług

 

2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali

2.1. Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej

2.2. Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek,

       rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

2.3. Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokai

 

3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie
z ustawą o rachunkowości

3.1. Teoria rachunkowości – zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości

3.2. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie Rozporządzeniem    

       Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie

       będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

3.3. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o

       rachunkowości

3.4. Przykładowy plan kont wspólnot mieszkaniowych

3.5. Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja

3.6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3.7. Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych

3.8. Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych

 

4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych

4.1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

4.2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

4.3. Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych

 

5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych

5.1. Rozliczenie kosztów dostarczania gazu

5.2. Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody

5.3. Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5.4. Pozostałe rozliczenia - wywóz nieczystości stałych.

 

6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

6.1. Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

6.2. Wyznaczenie wysokości zaliczek

 

7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych

7.1.Dane do opracowania planu gospodarczego

7.2. Sporządzanie planu gospodarczego

7.3. Zakres rzeczowy planu gospodarczego

7.4. Zmiany planu gospodarczego

7.5.Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej

 

8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych

8.1. Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokai

8.2. Tryb głosowania uchwał

8.3. Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości

8.4. Przebieg zebrania wspólnoty

8.5. Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu

8.6. Uchwały i listy do głosowania

 

Prowadząca:

Anna Król-Błażejewska - doświadczona księgowa przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Autorka publikacji dotyczących rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. W 2008 r. doradca finansowy jednostek budżetowych: OPS i PCPR w projektach systemowych województwa zachodniopomorskiego z ramienia ROPS Urzędu Marszałkowskiego. Publikuje m.in. w "Rachunkowości Budżetowej" - Infor, Wydawnictwie Wiedza i Praktyka: "Rachunkowość budżetowa" i "Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce", a także w "Ekspercie Księgowym" i serwisie internetowym www.podatki.biz. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

Termin:

15 stycznia (poniedziałek) 2018 r. od godz. 10.00-15.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

350,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

500,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową oraz lunch

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 
oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 
w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.Polub nas